Без реклама 

sample image Пълната забрана на рекламата e една от успешните политики за намаляване... Още...

Спазване на забраната 

sample image Необходим е по-строг контрол на забраната за пушене... Още...

Опростена опаковка 

sample image Опростената опаковка е важна мярка за намаляване на търсенето... Още...

Икономика на цигарения дим

2014

Докладът „Икономика на цигарения дим“, изготвен от икономическия експерт Димитър Събев през април 2017 г., има за цел да оцени икономическите ефекти от тютюнопушенето и от регулациите на тютюнопушенето, с фокус върху забраната за тютюнопушене в закрити обществени места в България.

Пълният текст на доклада може да бъде намерен тук. 

Да забраним да я виждат? Или да забраним да я има?

 

Направи дарение

Ние, членовете на Коалицията за живот без тютюнев дим, обединяваме силите си за работа с хора, институции и закони за живот без тютюнев дим! Вярваме, че ограничаването на тютюнопушенето и формите на влияние на тютюневата индустрия ще доведат до една по-чиста, по-здравословна, по-демократична и по-справедлива среда.

Стремим се да работим за нашите мисия и цели по изцяло нестопански начин, с безвъзмездна финансова подкрепа или целеви проекти, изпълнявани от Коалицията, съвместно с единомислещи партньорски организации.

Ако споделяте нашите ценности и обществените каузи, за които се борим, помогнете ни да ги осъществим, като направите дарение!

С всички дарители се сключват договори за дарение, съгласно българското законодателство. За дарения над 2000 лв. с дарителя се сключва индивидуално партньорско споразумение.

По силата на вътрешните правила на УС на Коалицията за живот без тютюнев дим си запазва правото да откаже дарение, ако няма достатъчна увереност, че то е направено добронамерено, не погазва законите, и не произлиза от физически или юридически лица, които са свързани с тютюневата индустрия.

 

За да направите дарение:

1. Изпратете съобщение до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. за да Ви изпратим договор за подписване.

2. Наредете дарение:

Чрез банков превод по сметката на сдружение “Коалиция за живот без тютюнев дим” в ПроКредитБанк - България, номер BG27 PRCB 9230 1044 1431 19,   PRCB BGSF;
чрез PayPal или ePay, кредитна или дебитна карта, или в брой с предварителна уговорка на тел. 0882 374 000.

За контакти, свързани с дарения, финансова или друга подкрепа за дейността ни, пишете до адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или позвънете на тел. 0888 704 661.

Членовете и екипът на Коалицията за живот без тютюнев дим Ви благодарят за подкрепата към стремежа за живот без тютюнев дим!

Очакваме вашите становища до 30 ноември 2016 г.

Изготвена е оценка на въздействието на предлаганите от Коалицията за живот без тютюнев дим промени в чл. 35 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСИ).

Предложенията на Коалицията за изменение и допълнение на чл. 35 от ЗТТСИ са продиктувани от необходимостта за въвеждане на пълна забрана за реклама, промоция и спонсорство на тютюневи изделия с цел превенция на въздействието сред младите хора, които са най-податливи на рекламните послания.

От 4 ноември 2016 г. съгласно Закона за нормативните актове, при изработването на проект на нормативен акт се извършва предварителна оценка на въздействието и се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

Настоящата оценка е изготвена от консултантска компания „Ла Фит“ ООД с участието на проф. д-р Румен Брусарски, д-р Снежана Димитрова, д-р София Ангелова. При изготвяне на оценката е ползван проектът на формуляр за частична оценка на въздействието, публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации (www.strategy.bg).

Пълният текст на оценката за въздействие може да бъде намерен тук. Становища по нея могат да бъдат изпращани до 30 ноември 2016 г. на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Подгответе се за опростената опаковка

IMG-1464516565374-VКоалицията за живот без тютюнев дим изразява подкрепа към стремежа на Световната здравна организация за въвеждане на опростена опаковка на тютюневи изделия. Мярката доказано води до намаляване на броя на пушачите сред възрастните[1], а насоките към чл. 11 и 13 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна, по която България е страна, препоръчват ратифициралите я държави да обмислят въвеждането й.

 

Всяка година на 31 май Световната здравна организация (СЗО) чества Световния ден без тютюнопушене, като отбелязва здравните рискове, свързани с пушенето, и отправя послания за ефективни политики за намаляване употребата на тютюневи изделия. Тази година СЗО призова своите страни членки да се подготвят за опростената (стандартизирана) опаковка на тютюневите изделия.

Опростена опаковка е тази, при която са забранени използването на лога, брaндиращи образи, символи, цветове, друг текст или промоционална информация. Цветовият фон на всички опаковки и марки е един и същ. Единственото, което разграничава различните производители на цигари и брaндове, е изписването на търговската марка в стандартен цвят и шрифт и поставена на точно определено за всички продукти място.

СЗО определя опростената опаковка като важна мярка за намаляване на търсенето и привлекателността на тютюневите продукти, особено сред младите хора, ограничаване използването на опаковката като форма на реклама, като в същото време се увеличава ефективността на комбинираните здравни предупреждения[2].

През декември 2012 година Австралия стана първата страна, която напълно е въвела опростената опаковка. По данни на официално проучване на Здравния департамент за ефективността на опростената опаковка се наблюдава тенденция на понижаване на разпространението на пушенето и нивото на употреба на тютюневи продукти[3]. Според доклад за 2014/15 г. процентът на пушачите над 18 г. в Австралия е намалял от 16.1% на 14.7%, сравнено с годината преди въвеждането на опростената опаковка[4].

На 20 май 2016 г. Великобритания също въведе опростените опаковки. Ирландия, Унгария и Франция са в процес на въвеждане на новия стандарт.[1]AustralianGovernment, Department of Health – TobaccoControl Key FactsandFigures

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-kff

[2]WHO - World NoTobacco Day 2016: Getreadyforplainpackaging. http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/event/en/

[3]AustralianGovernment, Department of Health - Evaluation of TobaccoPlainPackaginginAustralia

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-plain-packaging-evaluation

[4]AustralianGovernment, Department of Health – TobaccoControl Key FactsandFigures

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-kff

Необходим е по-строг контрол на забраната за пушене на обществени места

Коалицията за живот без тютюнев дим призовава за по-ефективен контрол на спазването на забраната за тютюнопушене на обществени места. Сигналите, подадени от граждани в онлайн платформата на сдружение „България без дим“, показват редица нарушения и проблеми при извършването на проверките от контролните органи. Коалицията предлага законодателни промени, с които да се преодолеят несъвършенствата в контрола на забраната.

 

Забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места влиза в сила от 1 юни 2012 г. През първите месеци се наблюдава стриктно спазване, но с настъпването на зимните месеци и особено около Коледа и Нова година започват по-масовите нарушения и, разбира се, натиск забраната да бъде отменена. До момента има няколко опита за връщане на старите законодателни текстове, чрез които се регламентират помещенията за пушачи и непушачи. Има и протести в защита на забраната и против нея. Въпреки това предлаганите промени в Закона за здравето не са приети и забраната остава. За съжаление обаче, не спазва навсякъде.

За да бъдат подпомогнати контролните органи в установяване на обектите, в които се допуска нарушение на забраната, Сдружение „България без дим“ създава електронна платформа за подаване на сигнали от гражданите. Платформата започва да функционира през август 2012 г. и до момента (22 август 2016 г.) са подадени над 8 200 сигнала. През юни 2016 г. експерти на Сдружението извършват анализ на подадените сигнали и получените отговори от страна на РЗИ за 2015 г. (Пълният текст на анализа може да бъде намерен тук).

Според данните само в 18,5% от проверките по подадените сигнали се установява нарушение. Повечето от сигналите са обикновено за едни и същи обекти в дадено населено място, което дава основание да се приеме, че в тези обекти забраната се нарушава системно. При проследяването на обектите с нарушение е видимо, че въпреки съставените актове, нарушенията продължават, което обезкуражава гражданите, че ситуацията в дадения обект може да се промени. Няма друга последваща по-въздействаща и възпираща санкция след съставянето на акта, юридическите лица не се издирват докрай и не се използва по-високия размер на имуществената санкция. Малко на брой са и проверките в късните часове и в дните петък и събота, когато са действителните нарушения, а проверките съвместно с полицията, когато има възможност да се съставят актове и на физическите лица, са епизодични.

 

За да бъдат преодолени установените проблеми при извършването на контрола, Коалицията за живот без тютюнев дим предлага следните законодателни промени:

1. При установяване на тютюнопушене в обект, в който е наложена имуществена санкция за повторно нарушение по чл. 218, ал. 2 и 3, с влязло в сила наказателно постановление, директорът на регионалната здравна инспекция да има право да издава заповед за спиране експлоатацията на обекта за определен срок.

2. Министерският съвет да определи с наредба изискванията към обозначенията за забрана на тютюнопушенето в закритите обществени и работни места.

3. В чл. 218 на Закона за здравето следва да настъпят промени, за да може да се определи точната отговорност на едноличния търговец, юридическото лице и управляващия обекта в момента, като напр.

„Алинеи 2 и 3 на чл. 218 да се изменят така:

„(2) Ако бъде констатирано тютюнопушене или предлагане на алкохол в обект, стопанисван от едноличен търговец, в нарушение на чл. 54, 56 и 56а, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.

(3) Ако бъде констатирано тютюнопушене или предлагане на алкохол в обект, стопанисван от юридическо лице, в нарушение на чл. 54, 56 и 56а, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10000 лв.

Да се създадат нови ал. 4, 5 и 6:

(4) Отделно от санкцията по ал. 2 и 3 контролните органи по чл. 231, ал. 2 задължително налагат глоба в размер от 500 до 1000 лева, на управителя на обекта за това, че е допуснал да се извърши нарушение по чл. 54, 56 и 56а. В случай, че обектът няма назначен управител, глобата се налага на лицето, отговорно за съответния обект за деня на проверката.

(5) Глобата по ал. 4 се налага и в случаите, когато при проверката в обекта са намерени пепелници, вазички, чашки и др. с фасове и пепел от цигари в тях.

(6) Едноличен търговец или юридическо лице, което продължи експлоатацията на обекта въпреки заповедта за спиране по чл. 38, ал. 5, се наказва с имуществена санкция от 50 000 лв. за всяко отделно нарушение.“

4. Да се даде възможност и други контролни органи да имат право да установяват нарушения по чл. 56 и 56а от Закона за здравето, като напр. инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните, тези на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и дирекциите „Инспекция по труда“, органите на МВР, лица, определени със заповед на кметовете на общините, както и от представители на обществеността и неправителствени организации, преминали необходимото обучение и оправомощени от министъра на здравеопазването с правата по чл. 37, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

5. В Допълнителните разпоредби на Закона за здравето да се дефинира понятието „закрито обществено място“.

Необходима е пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневите изделия

flyer - TAPS - frontКоалицията за живот без тютюнев дим призовава за налагане на пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия. Този тип маркетинг доказано води до по-голям брой на пушачите сред младежите[1], а пълната му забрана е една от успешните политики за намаляване употребата на тютюневи изделия.

Каузата „Не на рекламата на тютюневите изделия” може да бъде подкрепена в петиция на адрес: http://www.peticiq.com/ne_na_reklamata_na_cigari.

 

Според доклад на Световната здравна организация от 2016 г. България е на второ място в Европа по брой на младежите на 15-годишна възраст, които пушат поне веднъж седмично. 30% от момичетата и 21% от момчетата у нас пушат с такава честота[2]. Изследване, проведено в 22 държави, показва, че пълната забрана на рекламата, промоцията и спонсорството може да понижа консумацията на тютюневи изделия с 6.3%[3].

„Цигарената индустрия умело поддържа тезата, че рекламата на цигари няма нищо общо с продажбата им. Това е пълна безсмислица”, казва Емерсон Фут, бивш изпълнителен директор на McCann-Erickson – глобална рекламна агенция, работеща с компании от тютюневата индустрия[4].

Важна роля в маркетинговата стратегия на тютюневите компании заема външната реклама. Проучване в Испания установява, че влиянието на локалните билбордове, рекламиращи тютюневи изделия, увеличават шанса младежи между 13 и 14 годишна възраст да пропушат[5].

Сходно влияние върху поведението на потребителите оказва и възможността да виждат тютюневите изделия в местата за продажба. Според проучване, проведено в САЩ, рекламирането в магазини увеличава вероятността за пропушване, а наличието на търговски промоции увеличава вероятността младежи да преминат от експериментиране към редовна употреба[6].

Като част от маркетинговите си стратегии тютюневите компании често спонсорират спортни, културни и други събития. През 2000 г. Канада въвежда първата вълна от ограничения на спонсорството на своята територия - билбордовете и излагането на местата за търговия на дребно вече не са разрешени. В рамките на три години разпространението на тютюнопушенето сред младежите в Канада е намаляло от 25% на 22% - приблизително 60 000 по-малко пушачи сред тийнеджърите[7].

 [1]DiFranza JR, Wellman RJ, Sargent JD Weitzman M,Hipple BJ, Winickoff JP. TobaccoPromotionandtheInitiation of TobaccoUse: AssessingtheEvidenceforCausality. Pediatrics. 2006; 117: p. e1237-e1248.
[2]Growingupunequal: genderandsocioeconomicdifferencesinyoungpeople’shealthandwell-being. World Health Organization. P. 166
[3]Saffer H. TobaccoAdvertisingandPromotion. In: Jha P, Chaploupka F, editors. TobaccoControlinDevelopingCountries. New York: Oxford UniversityPress, Inc.; 2000. p. 224. Availablefrom: http://www1.worldbank.org/tobacco/tcdc.asp.
[4]Davidson DK. SellingSin: TheMarketing of SociallyUnacceptable Products. GreenwoodPublishing Group, 1996. p. 148-9.
[5]Lopez Mi, Herrero P, Comas A, etal. Impact of cigaretteadvertisingonsmokingbehaviourinSpanishadolescentsasmeasuredusingrecognition of billboardadvertising. Eur J Public Health. 2004; 14: p. 428-432.
[6]Slater S, Chaloupka F, Wakefield M, Johnston L, andO’Malley P. TheImpact of RetailCigaretteMarketingPracticesonYouthSmokingUptake. Archives of PediatricandAdolescentMedicine. 2007; 161: 440-5.
[7]Many Reasons to Celebrate the End of Tobacco Sponsorship.Physicians for a Smoke-Free Canada. Available from: http://www.smoke-free.ca/pdf_1/sept03-background.pdf

 

Общо събрание на 13 декември 2015 г.

ПОКАНА


Управителният съвет на Сдружение „КОАЛИЦИЯ ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно Общо събрание на сдружението на 13.12.2015 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. „Сливница” № 257, 3 етаж, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на годишния отчет на УС за дейността на сдружението през 2015 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г.
3. Избор на председател и членове на Управителния съвет.
4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Председател:
Д-р Гергана Гешанова

 

 

16900114 10211560561637317_1149231110_n

Сигнал по телефона 

Сигнали по телефонаНа телефон 0700 20 009 от цялата страна можете да подадете сигнали за нарушения, свързани с нарушения на действащата забрана за тютюнопушене.

Подайте e-сигнал 

sample imageЕлектронна форма за подаване на сигнали за установени нарушения на действащата забрана за тютюнопушене чрез платформата за граждански контрол. Към формата...

Контакти 

Колицията за живот без тютюнев дим 
тел. 0882 374000, д-р Гергана Гешанова,
координатор на коалицията,
ел. поща: ggeshanova<at>gmail.com
бул. “Сливница” 257, ет.3,
София 1202