Без реклама 

sample image Пълната забрана на рекламата e една от успешните политики за намаляване... Още...

Спазване на забраната 

sample image Необходим е по-строг контрол на забраната за пушене... Още...

Опростена опаковка 

sample image Опростената опаковка е важна мярка за намаляване на търсенето... Още...

Цели

Коалицията се сформира в края на март 2010 г. от тридесет и шест неправителствени организации, съвместно с Гражданската инициатива „Без дим”. Коалицията координира действия и кампании, за да остане в сила на пълната забрана за пушене на закрити обществени места и да се прилагат законите в България. Предстои регистрация на Коалицията от седем учредители и 29 неформални членове.

Ние работим за:

- ограничаване на тютюнопушенето сред населението на България и най-вече сред младите хора;

- защита правата на непушачите в България;

- спазване на законодателството, регламентиращо ограничаване или пълна забрана на тютюнопушенето на обществени и работни места и обществения транспорт;

- подпомагане подобряването на нормативната уредба, отнасяща се до ограничаване или забрана на тютюнопушенето, както и тази, свързана с регламентиране изискванията към тютюневите изделия чрез участие в изготвянето на проекти  на нормативните актове;

- осъществяване връзка между гражданското общество и институциите в страната по отношение ограничаване или забрана на тютюнопушенето;

- предлагане на независима експертна оценка за състоянието на проблемите, свързани с тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;

- информиране на обществото за вредите от тютюнопушенето и ползите от неговото прекратяване и осигуряване на среда, свободна от тютюнев дим.

16900114 10211560561637317_1149231110_n

Сигнал по телефона 

Сигнали по телефонаНа телефон 0700 20 009 от цялата страна можете да подадете сигнали за нарушения, свързани с нарушения на действащата забрана за тютюнопушене.

Подайте e-сигнал 

sample imageЕлектронна форма за подаване на сигнали за установени нарушения на действащата забрана за тютюнопушене чрез платформата за граждански контрол. Към формата...

Контакти 

Колицията за живот без тютюнев дим 
тел. 0882 374000, д-р Гергана Гешанова,
координатор на коалицията,
ел. поща: ggeshanova<at>gmail.com
бул. “Сливница” 257, ет.3,
София 1202