Без реклама 

sample image Пълната забрана на рекламата e една от успешните политики за намаляване... Още...

Спазване на забраната 

sample image Необходим е по-строг контрол на забраната за пушене... Още...

Опростена опаковка 

sample image Опростената опаковка е важна мярка за намаляване на търсенето... Още...

Дейности

За постигане на целите си Коалицията:

-          разработва програми и проекти, отнасящи се до ограничаване на тютюнопушенето и по прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация;

-          отстоява интересите на непушачите;

-          събира, анализира и предоставя информация за добрите практики в политиката по ограничаване на тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;

-          прави предложения за промени на действащата нормативна уредба относно проблемите, свързани с тютюнопушенето и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;

-          организира дискусии, семинари, срещи, кръгли маси, пресконференции и др. по проблемите на тютюнопушенето в България и регламентиране изискванията към тютюневите изделия;

-          осъществява обучителни дейности за превенция на тютюнопушенето и по спазване изискванията за тютюнопушене на обществени места;

-          подпомага дейностите, свързани с контрола по спазване изискванията за тютюнопушене на обществени и работни места и обществения транспорт, както и изискванията към тютюневите изделия;

-          популяризира борбата с тютюнопушенето чрез средствата за масово осведомяване;

-          организира и провежда собствени и по поръчка социологически проучвания, експертни оценки, правни, икономически и други специализирани анализи, необходими за дейността й;

-          изгражда и поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина, работещи по прилагането на Конвенцията за контрол на тютюна на Световната здравна организация.

16900114 10211560561637317_1149231110_n

Евгения Мирославова_Тошева_-_Плакат_и_визуална_комуникация_-_1_курс_-_Game_Over

Сигнал по телефона 

Сигнали по телефонаНа телефон 0700 20 009 от цялата страна можете да подадете сигнали за нарушения, свързани с нарушения на действащата забрана за тютюнопушене.

Подайте e-сигнал 

sample imageЕлектронна форма за подаване на сигнали за установени нарушения на действащата забрана за тютюнопушене чрез платформата за граждански контрол. Към формата...

Контакти 

Колицията за живот без тютюнев дим 
тел. 0882 374000, д-р Гергана Гешанова,
координатор на коалицията,
ел. поща: ggeshanova<at>gmail.com
бул. “Сливница” 257, ет.3,
София 1202