Без реклама 

sample image Пълната забрана на рекламата e една от успешните политики за намаляване... Още...

Спазване на забраната 

sample image Необходим е по-строг контрол на забраната за пушене... Още...

Опростена опаковка 

sample image Опростената опаковка е важна мярка за намаляване на търсенето... Още...

Асоциация „Родители“

Уеб сайт: www.roditeli.org

Нашата мисия е:
Да насърчим родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат.
Нашите основни цели са:
Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.

Асоциация РОДИТЕЛИ е учредена на 19 юни 2001 г. като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Ние постигаме целите си чрез разработване, прилагане и разпространяване на регионални и национални политики за:

  • Оказване на подкрепа за даровити деца;
  • Утвърждаване на семейните ценности сред децата, формиране на отношение към благотворителността;
  • Екологично възпитание на децата и развитие на чувство за уважение към природната среда;
  • Насърчаване на масовия детски спорт и заниманията с изкуство;
  • Съдействие за развитието на детското здравеопазване, спазване правата на детето като пациент, профилактика на детски заболявания;
  • Превенция на всички форми на насилие срещу деца;
  • Борба с порнографията, хазарта и противообществените прояви при децата;
  • Защита правата на детето, регламентирани в Конвенцията за правата на детето.

16900114 10211560561637317_1149231110_n

Сигнал по телефона 

Сигнали по телефонаНа телефон 0700 20 009 от цялата страна можете да подадете сигнали за нарушения, свързани с нарушения на действащата забрана за тютюнопушене.

Подайте e-сигнал 

sample imageЕлектронна форма за подаване на сигнали за установени нарушения на действащата забрана за тютюнопушене чрез платформата за граждански контрол. Към формата...

Контакти 

Колицията за живот без тютюнев дим 
тел. 0882 374000, д-р Гергана Гешанова,
координатор на коалицията,
ел. поща: ggeshanova<at>gmail.com
бул. “Сливница” 257, ет.3,
София 1202