Новини

Набира скорост събирането на подписи на Европейската гражданска инициатива "За околна среда свободна от тютюн и първото европейско поколение без тютюн!"

За да вдъхновим и подбудим подписката, тече играта „Не пуши, а подпиши“ на станицата ни България без дим във Фейсбук. Там всяка седмица споделяме видео послания и раздаваме хубави награди от наши съмишленици и приятели. Включи се още сега, подпиши петицията на сайта на инициативата: https://tfe-bg.ensp.network/. Нека заедно да предпазим новите поколения от пристрастяване към тютюн и околната среда от замърсяване в Европейския съюз!

 

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА : Причини  да подпиша  за Европа  без  тютюн Бг

 

Граждански организации, членуващи в Коалицията за живот без тютюнев дим и индивидуални хора, членове и симпатизанти на “България без дим”, обявиха старта на  гражданска мисия за ангажиране на предизборните сили с проблемите, предизвикани от употребата на тютюневи и свързани с тях изделия в България.  Мисията предвижда обиколка на щабовете на кандидатите за участие в управлението и срещи с индивидуални кандидати от всички политически сили.

Управителният съвет на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно Общо събрание на сдружението на 07 септември 2022 г., сряда, от 18:00 ч.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2021 г.

2. Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г.

3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

За забрана на спонсорството от страна на тютюневата индустрия и за ефективно прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация настояват граждани и граждански организации. Публична застъпническа кампания под надслов “Тютюневите пари миришат - да ги спрем!”, инициирана от Коалицията за живот без тютюнев дим, насърчава хората да се обърнат към политическите лидери с искане за забрана на спонсорството и координирани действия срещу вмешателството на тютюневата индустрия в политиките за обществено здраве.

В различни страни по света властите продължават да налагат все по-строги ограничения на предлагането и употребата на тютюневи продукти в интерес на общественото здраве. Така беше и през второто тримесечие на годината.

©2023 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search