Новини

Управителният съвет на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно Общо Събрание на сдружението на 20 септември 2021 г., сряда, от 19:00 ч.

Предвид епидемичната обстановка Общото събрание ще се проведе през Зуум, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2020 г.

2. Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.

3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение “България без дим” предложиха промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които да ограничат възможността за намеса и прокарване интересите на тютюневата индустрия при решаване на въпроси, касаещи общественото здраве. На 29 юли 2021 г. двете организации изпратиха писма до председателя на Народното събрание, председателя на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на 46-то Народно събрание и до председателите на парламентарните групи с искане в правилника да бъдат включени изисквания, съобразени с Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на СЗО.

Нова Зеландия може да забрани на лица родени след 1 януари 2004 г да купуват цигари като част от мерките, които правителството разглежда като част от план да пребори завинаги тютюнопушенето. Властите в страната също обмислят да намалят нивото на никотин в цигарите, да увеличат цената и да ограничат местата, в които се продават. Това са само част от стъпките, които държави по целия свят предприемат, за да ограничат употребата на тютюневи изделия.

Зоя Велинова, репортер на “По света и у нас” по БНТ 1, е носител на втората Годишна награда за систематично и професионално отразяване на теми, свързани с тютюнопушенето и контрола на тютюна в България, на Коалицията за живот без тютюнев дим. Отличието беше връчено на 8 юни 2021 г. в Боровец по време на форум за журналисти, отразяващи тези теми.

Възможности за ограничаване на вмешателството на тютюневата индустрия и ролята на журналистите обсъдиха експерти и представители на медии по време на събитие по темата на 8 юни 2021 г. Лабораторията за журналисти беше организирана от БлуЛинк и Коалицията за живот без тютюнев дим с подкрепата на офиса на Световната здравна организация в България.

©2023 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search