Новини

Онлайн обучение на тема „Тютюнопушенето – рисков фактор в условията на пандемия от Ковид-19 и защита на общественото здраве от вмешателството на тютюневата индустрия” проведоха Коалицията за живот без тютюнев дим, сдружение “България без дим” и сдружение „Въздух за здраве“, с подкрепата на Офиса на Световната здравна организация за България и със съдействието на Института по публична администрация. Сред участниците бяха представители на 7 министерства, 5 институции и 1 гражданска организация. Поради големия интерес обучението се проведе с две групи на 11 и 12 март 2021 г. 

Призоваваме междуправителствената работна група към ООН за транснационалните корпорации и други бизнес предприятия по отношение на правата на човека да предпази бъдещия инструмент за стопанските дейности и правата на човека от вмешателство на тютютневата и други будещи безпокойство индустрии, които вървят по стъпките й, като например свързаните с изкопаеми горива, нездравословни храни или газирани напитки.

Тютюневите корпорации са несъвместими с която и да е структура за опазване на човешки права, пише организацията Действие за тютюнопушене и здраве (ASH) на Емилио Рафаел Изкиердо Миньо - председател-докладчик на отворената междуправителствена работна група за транснационалните корпорации и други бизнес предприятия по отношение на правата на човека (OEIGWG). Подписано от 21 групи, сред които Коалицията за живот без тютюнев дим, писмото е изпратено на 19 февруари 2021 г., като препоръка към чернова на правно обвързващ инструмент за стопанските дейности и правата на човека, изготвен от OEIGWG.  Групата е създадена  през 2014 г. с мандат да разработи международен правно обвързващ инструмент, който да регулира, в международното право за правата на човека, дейността на транснационалните корпорации и други бизнес предприятия.

Коалицията за живот без тютюнев дим подкрепи становище на група международни организации, работещи в областта на контрола на тютюна, в обществена консултация на Европейската комисия по задължителната надлежна проверка по отношение на околната среда и правата на човека.

Задължителната надлежна проверка за компаниите е абсолютно необходима за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН, се казва в становището на Белгийския съюз за общество без тютюнев дим и група международни организации, сред които Smoke Free Partnership и ASH. Тютюнът пречи на устойчивостта на всички етапи по веригата от производство до потребление, се казва в документа. Екологичният отпечатък на тютюневата индустрия е сравним с този на цели държави, а случаите на погазване на човешките права включват тежки форми на детски труд в отглеждането на тютюн.

Задължителната надлежна проверка по отношение на околната среда и правата на човека трябва да включва прозрачни доклади по стандартизирани критерии, както и задължение за създаване и изпълнение на планове за действие, постоянни структури за мониторинг, изпълнение и санкции, настояват организациите.

Положителни стъпки в подкрепа на контрола на тютюна са промените в Закона за закрила на детето и Закона за радиото и телевизията от края на 2020 г. Необходими са обаче още по-решителни мерки в тази насока, напомня Коалицията за живот без тютюнев дим.

На 11 ноември 2020 г. Парламентът прие предложените от седем депутати от парламентарната група „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ промени в Закона за закрила на детето. Промените са свързани със забрана на употребата от деца на тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия. За последните бе прието и ново определение, което включва вещества, субстанции и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн и могат да бъдат консумирани чрез процес на горене, нагряване, изпаряване или друг процес, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, т.е. всички видове изделия - конвенционалните цигари, електронните, нагреваемите и наргилето. Бяха определени и наказания и за допускане на употребата им от деца. 

Важно е обаче да се проследи и реалното прилагане на приетите промени и на ефекта от тях, напомня Коалицията за живот без тютюнев дим.

©2023 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search