Новини

Българската национална телевизия да спазва законите и да прилага професионалните и етични норми на журналистиката и да не допуска реклама на тютюневи продукти в медийното съдържание, призоваха граждански организации, експерти и граждани в писмо до генералния директор на телевизията Емил Кошлуков на 3 септември 2020 г. Писмото, инициирано от Коалицията за живот без тютюнев дим, беше изпратено по повод реклама на тютюневи продукти в Сутрешния блок. Сред подписалите са представители на Националния център по обществено здраве и анализи, Националната асоциация за профилактика на белодробните болести, сдружение “България без дим”, фондация “БлуЛинк”, Националната мрежа за децата, професионални организации, както и независими експерти и граждани.

Управителният съвет на Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно Общо Събрание на сдружението на 16 септември 2020 г., сряда, от 18:00 ч., в гр. София, бул. „Сливница” № 257, 3 етаж, при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на Годишния отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2019 г.

2. Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г.

3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Поканата за е достъпна и в PDF формат тук.

В различни краища по света подължават да се правят впечатляващи решителни стъпки в подкрепа на контрола на тютюна. През последните три месеца в различни държави бяха приети или обсъдени мерки за ограничаване на тютюнопушенето, рекламата на тютюневи изделия, регулация на новите продукти и приемане на опростената опаковка.

Всички тютюневи изделия представляват риск за здравето и е необходимо цялостно прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ), напомни Световната здравна организация (СЗО) в становище от 27 юли 2020. Становището на СЗО беше публикувано след решението на Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) да разреши предлагането на системата за нагряване на тютюневи изделия - IQOS като продукт с “намалено излагане на вредни емисии”.

Онлайн лекция за връзката между тютюнопушенето и COVID-19 проведе Асоциацията на студентите медици в България - София, член на Коалицията за живот без тютюнев дим, на 8 юни 2020 г. Експертни мнения и опит по темата сподели лекторът д-р София Ангелова, председател на Национална асоциация за профилактика на белодробните болести, която също е част от Коалицията. 

©2023 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search