Новини

Принос на изследователския екип на Коалицията за живот без тютюн към европейската конференция в Крит

 

Прякото вмешателство на тютюневата индустрия в държавните решения и политики за борба с тютюнопушенето и въздействието й върху младите българи е повод за сериозно безпокойство в Европа. Анализ на проблемите в България послужи за формиране на действия за преодоляването им на европейско ниво. Представи го изследователски екип на Коалицията за живот без тютюнев дим на Седмата конференция на Европейската мрежа за предотвратяване на тютюнопушенето, провела се в Хераклион, Гърция, на 6 - 8 юли 2022.

През първите три месеца на 2022 много страни по света продължиха да затягат регулациите за ограничаване на тютюнопушенето.

Още в края на 2021 г., преди началото на войната, Украйна прие по-строги закони за тютюневи изделия, вкл. и за нагреваемите тютюневи продукти  и електронните цигари. Законодателството ограничи рекламата и промоцията на тютюневи изделия и въведе задължение за поставянето на предупредителни изображения върху поне 65% площта от кутията. Новите закони също забраняват овкусени тютюневи изделия. Забрана на овкусени електронни цигари въведе и Литва. Швейцария забрани рекламата на тютюневи изделия на места, където деца могат да я видят. А Ирландия обмисля да увеличи цената на цигарите, и да въведе забрана за продажба на цигари в близост до училища. Страната също може да принуди цигарените компании да платят медицинските разходи за лечение на болести причинени от употреба на цигари. Ирландия също обмисля да увеличи възрастта за покупка на цигари на 21 г., която в момента е 18 г.

Намаляването на тютюнопушенето не само ще подобри здравето на българите, но и ще допринесе за опазването на околната среда. Необходими са решителни съвместни действия в тези области, съгласиха се представители на държавни институции, граждански организации и студенти, които заедно отбелязаха Световния ден без тютюнопушене под мотото “Тютюнът: заплаха за нашата околна среда”. На 31 май 2022 г. по инициатива на Коалицията за живот без тютюнев дим те засадиха 10 дръвчета в двора на столичната онкологична болница, като по този начин отбелязаха и 10-годишнината от приемането на забраната за пушене на закрити и някои открити обществени места у нас.

Нивата на акцизите на тютюневи изделия в България са сред най-ниските сред европейските страни, но формират около 10% от държавните приходи. Същевременно нивата на пушене, особено сред учениците и младите хора у нас, са сред най-високите в ЕС. Липсата на политическа воля за осезаемо увеличение на акцизите в интерес на общественото здраве наложи включването на България в програма “Тютюнево облагане”.

За да насърчат процеса на преоценка на тютюневите акцизи у нас, експерти от Коалицията за живот без тютюнев дим, сдружение “България без дим”, Фондация “БлуЛинк” и независими експерти ще осъществят задълбочено изследване на политиките в тази област в рамките на проект “Запълване на празнините в тютюневото облагане в България” (Filling the Gaps in Tobacco Taxation in Bulgaria”). Проектът се изпълнява от Коалицията за живот без тютюнев дим като част от програмата “Тютюнево облагане”.

Експертният екип ще изготви анализ на институционалната и правната рамка, политиките и заинтересованите страни в областта на тютюневото облагане. Ще бъде извършена оценка на цената и ползите за държавните бюджети от акцизите на тютюневи изделия. Резултати от изследването ще бъдат представени на кръгла маса с представители на държавни институции и заинтересованите страни. Основните изводи ще бъдат обсъдени и с журналисти в рамките на журналистическа работилница. Дейностите по проекта ще продължат до декември 2022 г.

Работещ механизъм, чрез който посланията на тютюневата индустрия достигат до вземащите решения у нас чрез платени посредници, разкри Коалицията за живот без тютюнев дим. Механизмът деформира политиките на държавата за борба с тютюна в интерес на индустрията. 

На 25 март 2022 на пресконференция в БТА авторите на доклада “Токсична зависимост“ представиха как работи механизмът за манипулация и вмешателство на индустрията в управлението, кои са посредниците и подробности за конкретни случаи. Докладът е изготвен от екип на Коалицията за живот без тютюнев дим с подкрепата на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните болести чрез програма на STOP - глобална инициатива за надзор над тютюневата индустрия.

©2023 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search