Новини

Набиране на предложения за разработки по акцизите и незаконната търговия с тютюневи изделия

Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюзът на икономистите в България и Коалицията за живот без тютюнев дим канят автори на научни изследвания и анализи, представители на държавни и международни институции и неправителствени организации да вземат участие в международна научно-практическа конференция на тема "Повишаване на акцизите на тютюневи и свързани с тях изделия и ограничаване на незаконната им търговия, като част от политиките за подобряване на общественото здраве в България". Конференцията ще се проведе на 4 декември, сряда, от 10:00 до 16:00 часа, в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в София. Експертите, ангажирани с темите на конференцията, могат да изпратят заявки за участие с резюме до 20 ноември 2019 г.

Conference cover pictureРамковата конвенция (РККТ) е първият международен договор, сключен под егидата на Световната здравна организация (СЗО). Всички държави членки на ЕС са правно обвързани с прилагането на Конвенцията. Член 6 категорично изисква от страните да приемат данъчни и ценови политики за намаляване потреблението на тютюневи изделия, като изрично е посочено използването на механизмите за държавно регулиране на цените в посока на тяхното повишаване чрез механизма на акцизната политика. Чрез Конвенцията се признава повишаването на цените на тютюневите изделия като основен и най-ефективен метод за намаляване на тяхното търсене и разпространение.

Нанесените щети за България от незаконната търговия с тютюневи изделия за последните 10 години са около милиард и половина лева по данни на УНСС (2019, „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране“, проф. Димитър Димитров). Проблемите, които възникват от незаконната търговия с тютюневи изделия са здравни, социални и се свързват с други престъпления“.[1] „3,8% е нивото на незаконната търговия с цигари за първото тримесечие на 2019 г., което е намаление с 0,6 % от последното тримесечие на 2018 г. и с 2% спрямо същото тримесечие на 2018 г. Това показват резултатите от проведеното от "Инициативата срещу незаконната търговия" изследване за тенденциите и нивата на незаконна търговия с цигари от проучването на празните опаковки“.[2]

Същевременно остава открит въпросът защо България не предприема стъпки за ратифициране на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към РККТ на СЗО.

Конференцията включва следните тематични направления:

  • Увеличаване акциза на тютюневите изделия;
  • Ограничаване на незаконната търговия с тютюневи изделия.

Представяне на доклад в рамките на конференцията

В работата на конференцията са поканени да вземат участие експерти, ангажирани в тези направления, да представят доклади, изясняващи проблематиката, приложимите политики и нужните стъпки за постигане на трайно ограничаване на тютюнопушенето в България и ЕС. Работни езици на конференцията са български и английски.

Попълнените заявки за участие с резюме да бъдат изпратени на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 20.11.2019 г. Всяка заявка трябва да съдържа кратко представяне на предложения научен доклад, вкл. използвана методика, основни източници и ключови резултати/препоръки на доклада, в размер до 300 думи.

Авторите на одобрените доклади ще получат потвърждение до 25.11.2019 г. Докладите се приемат на български или на английски език. Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в обособено издание в електронен и печатен (подлежи на потвърждение) формат. Изискванията за отпечатване на докладите ще бъдат приложени допълнително. Заинтересованите изследователи могат да получат повече информация относно условията, изискванията, формите за участие и публикуването на докладите чрез запитване на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Участие в научно-практическата конференция

Конференцията ще бъде отворена за гости от академични, държавни, научни и неправителствени организации, както и за широката общественост и медиите, след предварително попълнена Регистрационна форма, в срок до 25.11.2019 г.

Не се допускат представители на тютюневата индустрия, както и финансирани или по друг начин свързани с нея участници, съгласно чл. 5.3 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация: „При изработването и прилагането на техните политики за обществено здраве по отношение на контрола на тютюна, страните-членки трябва да предприемат действия, които да предпазват тези политики от търговските и други интереси на тютюневата промишленост при спазване на националното законодателство“.

Конференцията се изпълнява в партньорство с българския офис на Световната здравна организация и с подкрепата на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания. Няма такса за участие.

 -

[1] https://news.bg/crime/okolo-1-5-mlrd-lv-za-10-g-sa-shtetite-ot-nezakonnata-targoviya-s-tyutyunevi-izdeliya.html

[2] https://www.dnes.bg/sofia/2019/07/03/boiko-dovolen-3-8-e-nivoto-na-nezakonnata-tyrgoviia-s-cigari.415303

©2023 Коалиция за живот без тютюнев дим. Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search